Kjenner du noen som fortjener idrettsstipend eller kulturstipend?

Husk søknadsfrist 1. mars!

Enhver kan foreslå kandidater til kulturstipendet og idrettsstipendet. Stipendene har som formål å oppmuntre talentfull ungdom innenfor kultur og idrett til videre utvikling innenfor sine interesseområder og stimulere til videre innsats for kommunens kulturliv. Stipendet kan søkes av enkeltpersoner eller organisasjoner innenfor Eidsvoll kommunes kulturliv. Prisen kan deles på enkeltpersoner/organisasjon eller flere. Det forutsettes at søkeren er bosatt eller har sterk tilknytning til Eidsvoll kommune, og er i alderen 12-20 år. Det gjøres oppmerksom på at begrepet kulturstipend omfatter ulike kulturuttrykk slik som f. eks dans, visuell kunst, drama, musikk m.v.

Hva bør søknaden inneholde:

  • Navn og fødselsdato på kandidaten
  • Hva har kandidaten gjort innenfor feltet -gjerne i form av CV
  • Plan for bruk av stipendet -hvordan kan dette hjelpe til fortsatt utvikling innen interesseområdet.
  • Legg gjerne ved bilder, videoer eller annet som kan styrke søknaden
  • Søknaden må merkes med hvilken stipend det gjelder, "Idrettsstipend" eller "kulturstipend".

Søknad sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no

 

Vinner av kulturstipend 2023 var Andrea Lynn Sæle

 


Publisert: 29.01.2024 15:28:57
Sist endret: 31.01.2024 19:38