Innhold

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. Søknadsfrist er 13. desember 2019.

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser
  • Private aktører
  • Frivillige organisasjoner

Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at:

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur-og fritidsaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

Slik søker du

Søkere må sette seg inn i rundskriv, veileder og søknadsprosedyre som regulerer tilskuddsordningen.
Alle søkere må bruke Bufdirs søknadsskjema via Altinn innen 13. desember. Søknadsskjemaet vil være tilgjengelig fra 22. november 2019.

Det må beregnes en egenandel i finansieringen. Eidsvoll kommune skal i etterkant prioritere innkomne søknader. Kommunens kontaktperson er kultursjef Siv Krogh Österholm, tlf. 92 20 05 70 eller e-post siv.krogh.osterholm@eidsvoll.kommune.no

 

 


Publisert: 17.11.2019 11:26:00
Sist endret: 17.11.2019 11:24