Innhold

Kriterier vedtatt i formannskapet 24.11.20.

 1. Kompensasjon til lag/foreninger/klubber som kan dokumentere et særskilt inntektstap og som ikke er kompensert gjennom statlige og kommunale ordninger e.l. 12.03 – 31.12.

  Gjelder ikke:
  a. Dekning manglende sponsor- og publikumsinntekter.
  b. Dekning underskudd og gjeld.
  c. Ordinær drift (data, strøm, forsikring, lønn)

 2. Dekning av dokumenterte utgifter til smittevernutstyr/smitteverntiltak 12.03 – 31.12.

  Gjelder også voksenkultur.

 3. Konkrete innovasjonstiltak/rekrutteringstiltak i 2021.

  Deles ut etter søknad til lag/foreninger/korps som kan legge frem konkrete planer for 2021 med budsjett. Begrenses oppad til kr. 20 000. Gjelder også voksenkultur.

 4. Hodestøtte barn/unge for å bidra til å opprettholde medlemsmasse.
  Tildeles med bakgrunn i fordeling i LAM/ driftstøtte:

  * Grunntildeling – kr 1000 pr lag/klubb/forening
  * Tildeling 6-12 år (1/ 3) kr. 100
  * Tildeling 13-19 år (2/ 3) kr. 200
  * Hodestøtten skal primært brukes til å redusere treningsavgifter/kontingenter,
     samt til innkjøp/leie av ekstra utstyr/instrumenter.

 5. Dekning av ekstra renholdstiltak fra 01.01.21 i kommunale lokaler i forbindelse med utleie til lag og foreninger. Eksempelvis haller, saler og skoler. Totalt kr. 200 000.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknaden sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no

 • innen 31.12.2020
 • Merkes covid-19 Krisefond. 

Kopier skjemateksten til et dokument eller inn i en e-post og send inn elektronisk eller som et vedlegg. 

 

Søkerorganisasjon:                                                                                                                                     

Orgnr.:                                                 Bankkntnr.:

Adresse:

Postadresse:

 

Kontaktperson:

e-post adresse:                                                                      Tlf: 

Antall registrert medlemmer 6 – 12 år             13 – 19 år                   20 år +                              

 

Er det søkt eller mottatt midler fra andre private eller offentlige:

Hvis ja, fra hvem og hvor mye ble tildelt.

 

Hvilket kriterie søkes det midler fra?
Søkes det midler fra flere kriterier vennligst spesifiser søkerbeløp pr. kriteriet.

 

Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til:

 

Obligatoriske vedlegg som skal følge søknaden er regnskap 2018 og regnskap 2019.

Andre vedlegg:

 

Informasjonen i søknaden er basert på tillit og informasjonen er sannferdig.

 

Søknaden blir behandlet i Formannskapet i februar 2021.


Publisert: 07.12.2020 17:09:30
Sist endret: 10.12.2020 10:48