Status for smitte i skoler og barnehager på Råholt

Bønsmoen barnehage

Fredag 15. januar ble det, som tidligere informert, avdekket smitte hos to barn ved Bønsmoen barnehage. Videre smittesporing har avdekket flere tilfeller slik at det nå totalt er påvist smitte hos fem barn og to ansatte i barnehagen.
Alle foresatte til barn i karantene er kontaktet av kommunens smittesporingsteam og karantenetiden er utvidet etter at nye tilfeller ble avdekket.
Dersom ingen nye smittetilfeller avdekkes i karantenetiden så vil barnehagen være tilbake i normal drift tirsdag 26. januar

Råholt ungdomsskole

Fredag 15. januar ble det også avdekket smitte hos to elever ved to ulike klasser i 9. trinn ved Råholt ungdomsskole. Videre smittesporing har avdekket ett nytt tilfelle i 9. trinn. To klasser er satt i karantene og testet. Karantenen for disse er ferdig søndag 24. januar. 

I dag torsdag 21. januar er det påvist smitte hos to elever i 10. trinn i to ulike klasser. Klassene er satt i karantene og skal testes i begynnelsen av neste uke.

Bønsmoen skole

I tillegg er det påvist smitte hos et barn i Bønsmoen barneskole 4. trinn. Hele trinnet er satt i karantene og skal testes i begynnelsen av neste uke.

Oppsummering totalt skoler og barnehager

Totalt er det altså påvist smitte hos fem barn og to ansatte i Bønsmoen barnehage, fem elever ved Råholt ungdomsskole og en elev ved Bønsmoen barneskole.

Alle som er satt i karantene eller deres foresatte vil kontaktes av smittesporingsteamet.

Kommuneoverlege og smittesporingsteam har hatt tett dialog med ledelsen i de aktuelle skolene og barnehagen og med kommunens administrative ledelse for skoler og barnehager. Tiltakene som er iverksatt er i henhold til våre gjeldende veiledere og vurderes av kommuneoverlegen som forsvarlige.

Vi har pr i dag god oversikt over smitteutbredelsen men vil følge utviklingen tett og vurdere behovet for ytterligere tiltak dersom nye smittetilfeller avdekkes.


Publisert: 21.01.2021 18:11
Sist endret: 21.01.2021 19:03