Status mandag uke 41

Det er totalt påvist 60 smittetilfeller i Eidsvoll. 57 av disse er friskmeldt.
Det har hittil i høst ikke vært påvist smitte som følge av lokal smitteutbredelse i Eidsvoll.

Oppdatert/redigert 6. oktober: Vi minner om at det i Oslo og enkelte kommuner i området rundt Oslo (som Nes og Ullensaker) er innført lokale innskjerpinger utover regjeringens anbefalinger. Innbyggere må holde seg orientert om og følge de gjeldende retningslinjer der man til enhver tid oppholder seg.

  • Påbud om bruk av munnbind på kollektivtrafikk hvis man ikke kan opprettholde 1 meters avstand.
  • Forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere innendørs uten seteplassering.

1. oktober 2020: Nytiltak mot spredning av koronaviruset


Publisert: 05.10.2020 14:30
Sist endret: 24.06.2021 12:38