Status mandag uke 42

Det er totalt påvist 62 smittetilfeller i Eidsvoll. 58 av disse er friskmeldt.
Det har hittil i høst ikke vært påvist smitte som følge av lokal smitteutbredelse i Eidsvoll.

Friskliv- og mestringssenteret er foreløpig stengt som et sikkerhetstiltak, på grunn av at ansatte er i karantene.

Samlet sett har noen smittetilfeller i Eidsvoll og våre nabokommuner medført at ganske mange eidsvollinger pr. i dag er i karantene.

Vi takker for alt samarbeid om karantene og isolasjon som bidrar til å redusere videre smitte.

Ytterligere informasjon og samleside om koronasituasjonen

Status og samleside for all informasjon 


Publisert: 12.10.2020 12:14
Sist endret: 24.06.2021 12:39