Status mandag 2. november 2020

Det er mandag i uke 45 påvist totalt 86 tilfeller i Eidsvoll, 71 er friskmeldt og 15 er i isolasjon.

Smittesporing og testing

Vi har krevende arbeid med smittesporing, mange eidsvollinger er i karantene og skal testes på legevakta. Av den grunn er det noe mer ventetid for å få test enn man tidligere har opplevd, i tillegg er det noe forlenget svartid fra Ahus pga økt testaktivitet. Vi ber om forståelse for dette. Testing som har helsemessige eller smittesporingsmessig betydning vil bli prioritert.

Nasjonale retningslinjer

Mandag den 26. oktober kom nye nasjonale retningslinjer. Hensikten med disse er å redusere hvor mange mennesker som møter hverandre. Det er et økende smittepress både nasjonalt og regionalt. Lokalt er det fortsatt ikke påvist smitte mellom befolkningen utenom husstander. Unødvendige reiser, aktiviteter og sosiale treff må begrenses. Man skal møtes færre, sjeldnere og i kortere tid - med god avstand.

Vi går inn i en periode tradisjonelt preget av mye varehandel og vi oppfordrer alle til å vise hensyn til andre ved handleturer og utnytte hele åpningstiden slik at man unngår store folkemengder.

Hold avstand, hold deg hjemme hvis du er syk, hold deg oppdatert om nasjonale retningslinjer, ta vare på hverandre.

Ytterligere informasjon og samleside om koronasituasjonen

Status og samleside for all informasjon 


Publisert: 02.11.2020 14:39
Sist endret: 03.11.2020 10:45