Ukestatus mandag 9. november 2020

Mandag uke 46 er det påvist totalt 127 tilfeller i Eidsvoll. 38 er fortsatt i isolasjon med påvist sykdom, resten er friskmeldt.

Mange av de syke er dessverre sykehjemspasienter ved Villa Skaar Valstad sykehjem (13) og Vilberg helsetun (1) avdekket gjennom uke 45. Det er utfordringer med bemanningen ved begge sykehjem, men forsvarlig drift er opprettholdt. Vi håper at konsekvensene av smittesituasjonene blir så lite omfattende som mulig. 

Redigert: oppdatering med tanke på ovennevnte saker vil komme i morgen, tirsdag 10. november. 

Smittesporing

Det er få personer blant de smittede i Eidsvoll som har ukjent smittekilde, men en viss lokal smitteutbredelse kan ikke utelukkes da ikke alle tilfeller kan spores til kjent smittekilde.

Oppfordring fra kommuneoverlegen

I en situasjon med økende smitte i samfunnet vil flere mennesker kunne være smittet uten å være klar over dette selv. Viruset kan som kjent smitte før man får symptomer.
- Jeg opplever en økende tendens til rykter og negativ omtale omkring både smittede personer, organisasjoner og håndtering av smittevernet. Jeg vil på det sterkeste oppfordre befolkningen til å tenke seg nøye om før man bidrar til dette. 
Vi er avhengige av at det er lite skam knyttet til å ha covid-19 og til å teste seg hvis man lurer på om man er syk. Det er ikke slik at kun ubetenksomme personer får smitte. Samvittighetsfulle personer som har fulgt alle retningslinjer kan bli smittet og smitte andre før man kunne mistenke dette. Også personer som har brutt retningslinjer må kunne tørre å teste seg uten å risikere offentlig refs.

Det er naturlig at økt smitte fører til økt bekymring.

Jeg tror det er en felles intensjon å håndtere smitterisiko på beste vis. Jeg oppfordrer alle til å holde seg oppdatert om nasjonale retningslinjer og å følge disse. Nye retningslinjer har til hensikt å redusere antall kontakter mennesker har med hverandre i hverdagen. Derfor bør unødvendige besøk og aktiviteter utsettes til vi har mindre smitteutbredelse i samfunnet.

La oss ta ansvar for egen etterlevelse av smittevernreglene

- Ta ansvar for egen etterlevelse av smittevernreglene og ta ansvar for hva du formidler av holdninger til dem som er så uheldige å ha blitt smittet av covid-19. Vi håper at smittetrenden skal snu som følge av nasjonale og lokale tiltak. 

 

Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege 

Ytterligere informasjon og samleside om koronasituasjonen

Status og samleside for all informasjon på våre sider 

Oversikt over nasjonale tiltak (fra 5. november) Regjeringen.no


Publisert: 09.11.2020 16:47
Sist endret: 24.06.2021 12:49