Kommuneoverlegen i Eidsvoll

telefon: 66 10 70 86 / 411 91 855 - e- post: Carl.Magnus.Jensen@eidsvoll.kommune.no
e-post -postmottak:
post@eidsvoll.kommune.no 

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes på e-post. skjema - sikker sending

Pålegg om å risikovurdere alle arrangementer med over 100 mennesker

Eidsvoll kommune pålegger alle arrangører av sammenkomster med over 100 mennesker å gjennomføre og dokumentere en risikovurdering der det belyses:

  • Konsekvenser ved utsettelse og avlysning av arrangment
  • Risiko for smittespredning
  • Smitteverntiltak

(etter smittevernloven §4-1)

Folkehelseinstituttets råd ved arrangementer og samlinger

Ved arrangementer og samlinger med mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. 

Her finner du FHIs råd ved arrangmenter og samlinger

Skjema for risikovurdering og dokumentering av arrangementer

ROS Korona_skjema Eidsvol.pdf

ROS Korona_skjema Eidsvoll.docx

Skjema sendes til kommuneoverlegen i Eidsvoll

Kommuneoverlegen i Eidsvoll

telefon: 66 10 70 86 / 411 91 855 - e- post: Carl.Magnus.Jensen@eidsvoll.kommune.no
e-post -postmottak:
post@eidsvoll.kommune.no 

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes på e-post. skjema - sikker sending

Samlet informasjon om koronaviruset

Her finner du status og all vår informasjon samlet - om koronaviruset


Publisert: 11.03.2020 16:14:26
Sist endret: 17.02.2021 09:59