Innhold

Status mandag uke 40

Det er pr. 28. september påvist 58 tilfeller av covid-19 i Eidsvoll siden pandemiens start i februar. Fem av disse er fortsatt isolert med sykdom, 53 er friskmeldt. I Gardermoregionen har det de siste uker vært flere tilfeller av smitte på skoler og i helseinstitusjoner.
Smittesituasjonen i Eidsvoll er stadig fredelig. Det er de siste fire måneder ikke påvist tilfeller som følge av lokal smitteutbredelse med ukjent smittekilde.

Viktige og enkle regler å forholde seg til

Det er fortsatt viktig at barn og voksne med nyoppståtte luftveisymptomer holder seg hjemme fra barnehage, skole og arbeid og fritidsaktiviteter. Når man er frisk og beveger seg blant andre mennesker på jobb og fritid gjelder fortsatt rådet om å holde minst 1 meters avstand.

Praktisk informasjon og status

Status og praktisk informasjon om koronaviruset


Publisert: 28.09.2020 13:58:31
Sist endret: 24.06.2021 12:37