Smittesituasjonen i Eidsvoll pr. uke 47

Status

Det er hittil 162 personer som har fått påvist covid-19 og oppholdt seg i kommunen under sykdomsperioden. 51 personer er fortsatt i isolasjon med sykdom. Mange er i ferd med å friskmeldes. En skoleklasse er i karantene.

Utbrudd

Ukene 45 og 46 har vært dramatiske og krevende tider for mange i Eidsvoll. Utbruddet ved Villa Skaar Valstad sykehjem har vist seg å bli så krevende som jeg fryktet det kunne bli. Fem beboere er hittil gått bort som følge av covid-19-sykdom.

- Jeg er sorgtung over disse eldre menneskenes siste sykdomsperiode og død og føler med deres nærmeste. Ved Valstad er det fortsatt krevende tider. Sykdom hos beboere, isolasjon og karantene hos ansatte og vedvarende smitteverntiltak gjør arbeidsdagene tunge. Man ser bedring hos noen pasienter og noen er fortsatt syke med behov for oksygenbehandling. Jeg har stor respekt for de ansatte som ivaretar beboerne gjennom denne tiden, sier kommuneoverlegen

Ringvirkninger

Når utbruddet ble avdekket 4. og 5. november var det så å si ingen symptomer hos verken beboere eller ansatte, men tolv beboere og åtte ansatte var allerede smittet. Nå er det påvist smitte hos 21 av 23 beboere og hos 20 av 50 ansatte. Utbruddet ved sykehjemmet har gitt store ringvirkninger. Det er påvist smitte i husstander til smittede ansatte, det er innført karantenetiltak på skoler til barn av ansatte, det har vært karantenetiltak og påvist smitte ved andre institusjoner der ansatte har hatt flere arbeidsgivere.

Kommunale institusjoner

I Eidsvoll kommune har det vært behov for omfattende tiltak ved Vilberg helsetun og Pålsejordet bokollektiv. På det meste var omlag 50 ansatte ved Vilberg helsetun i karantene og tre beboere og en ansatt har fått påvist smitte. Kontrollprøver ved de to berørte avdelingene er nå utelukkende negative og vi håper tiltakene snart kan avsluttes. Det har vært stor innsats ved Eidsvoll helse- og omsorgssenter, både sykehjemmet og legevakt/teststasjon.

Beskytt våre sårbare innbyggere

Koronaviruset er svært smittsomt også før det gir symptomer. Personer som ellers er friske kan ha milde eller fraværende symptomer gjennom forløpet. Dette er egenskaper hos viruset som gjør det vanskelig å beskytte våre sårbare innbyggere. Det er derfor viktig at forekomsten av smitte er lav i hele befolkningen, slik at ansatte i helsetjenestene har lav risiko for å bli smittet og dermed utgjøre en risiko for sine pasienter i helsetjenestene.

Kommuneoverlegen oppfordrer alle innbyggere til å teste seg ved symptomer og til å følge alle anbefalinger og regler.

Ytterligere informasjon og samleside om koronasituasjonen

Status og samleside for all koronainformasjon for Eidsvoll 


Publisert: 17.11.2020 10:11
Sist endret: 24.06.2021 12:53