Smittesituasjonen i Eidsvoll pr. uke 48

Status

Totalt er det 191 påviste tilfeller av covid-19, av disse er 130 friske og 61 er i isolasjon med påvist covid-19.

Det er fortsatt en svært utfordrende covid-situasjon i Eidsvoll. Konsekvensene har vært grenseløst triste med mange dødsfall blant sykehjemspasienter. Totalt er åtte pasienter ved Valstad sykehjem og en pasient ved Vilberg helsetun gått bort, de siste to innbyggerne døde på lørdag og søndag. Det er tungt å tenke på at den siste tiden disse menneskene fikk var så preget av sykdom, og at de nærmeste i en slik situasjon fikk begrenset nærhet på det siste. Vi håper nå at de gjenværende beboerne skal komme seg fra sykdommen og at sykehjemmene kan få anledning til å ivareta livskvalitet på mange andre områder enn akutte helsebehov.

Smitten som også har berørt beboere i en omsorgsbolig samt mange ansatte i helsetjenestene medfører en usikkerhet omkring vår lokale smittesituasjon. Den neste uken vil avdekke om det har forekommet smitte til befolkningen som enda ikke er kommet til syne. På grunn av denne usikkerheten vil formannskapet i morgen kveld behandle forslag til innskjerpinger i lokal smittevernforskrift. Vi ber innbyggere holde seg orientert om innholdet i revidert forskrift.

Vi vil igjen minne om betydningen av at alle gjør det de kan for å begrense smitteutbredelsen. Den mest effektive bremsen for smitten er å redusere antallet personer man er i kontakt med. Når du har kontakt med andre så hold avstand og praktiser god hånd- og hostehygiene. Nødvendige sosiale arenaer for å ivareta fysisk og psykisk helse, utdannelse og arbeid må likevel prioriteres.

Vær utholdende - dette er et maraton i smittevern.

Ytterligere informasjon og samleside om koronasituasjonen

Status og samleside for all koronainformasjon for Eidsvoll 


Publisert: 23.11.2020 20:56
Sist endret: 23.11.2020 21:26