Status for smittesituasjonen i Eidsvoll, pr. 12. november 2020

Smittesituasjonen i kommunen er i stadig utvikling og vi ønsker derfor å legge ut en ekstra oppdatering.

Kommunen har totalt 146 påviste tilfeller av covid-19, av disse er 100 friske. 44 er i isolasjon med påvist covid-19. Teststasjonen har utvidet sine tider og tester nå mellom 400 og 500 pr uke. Som tidligere informert om har Ahus ventetid på prøvesvar på grunn av stor pågang.

Pålsejordet og Helge Neumannsveg

Både ved Pålsejordet og Helge Neumannsveg er pasienter og ansatte ute av karantene og det er ikke påvist smitte ved noen av stedene. Heller ikke ved Bønsmoen barnehage er det påvist smitte hos personer i karantene.

Vilberg helsetun

Situasjonen ved Vilberg helsetun er at to pasienter er innlagt i sykehjemmets smitteavdeling, i tillegg til at en pasient er innlagt i sykehus. Sykehjemmet har mange ansatte i karantene, noe som gir en krevende bemanningssituasjon, men forsvarlig drift er opprettholdt. Sykehjemmet har, på bakgrunn av dette, innført besøksstans (se egen informasjon).

Villa Skaar Valstad

Ved Villa Skaar Valstad er totalt 19 pasienter påvist smittet av covid-19. 13 ansatte er i isolasjon med smitte, i tillegg er 10 ansatte i karantene. Driften blir likevel godt ivaretatt og i dag har sykehjemmet fått bistand med opplæring fra Ahus ved overlege og sykepleier.
Dessverre døde en pasient ved sykehjemmet i dag og en pasient døde på sykehus mandag. Dette er svært trist og vi sender gode tanker til familie og pårørende.

Vilberg barneskole

Ved Vilberg barneskole har en elev på 2. trinn fått påvist smitte. Ingen andre elever eller lærere er i karantene, da de ikke har vært eksponert for smitte.

Råholt ungdomsskole

Ved Råholt ungdomsskole har en elev på 10. trinn fått påvist smitte i dag. Kartlegging av nærkontakter og smittesporing er i gang. Hvem som skal i karantene, vil bli nærmere avklart i løpet av kvelden, alle blir oppringt av smittesporingspersonell og testing vil gjennomføres i morgen.

Følg smittevernreglene og ta vare på hverandre

Akkurat nå er Eidsvoll i en krevende situasjon med mange smittede i løpet av kort tid. Kommunen har derfor tett dialog med FHI, fylkesmannen og Ahus, samt de andre kommunene i regionen.

Det viktigste nå er å følge smittevernreglene, oppdatere seg på kommunens lokale smittevernforskrift og ta vare på hverandre

Ytterligere informasjon og samleside om koronasituasjonen

Status og samleside for all koronainformasjon for Eidsvoll 


Publisert: 12.11.2020 20:12
Sist endret: 24.06.2021 12:52