Status smittesituasjonen i Eidsvoll siste uke (oppdatert etter den ble lagt ut)

De siste dager er det meldt om få smittetilfeller i Eidsvoll, ingen nye mandag eller tirsdag i uke 49. Dette har gitt litt tid til ettertanke.

Pr. 1. desember er det totalt påvist 213 tilfeller i Eidsvoll, 180 av disse er friske og 33 er fortsatt i isolasjon.

Belastninger

De siste 3 uker har vært en svært belastende tid for mange innbyggere. Først og fremst for de 11 sykehjemspasientene som er gått bort (ni fra Villa Skar Valstad og to fra Vilberg helsetun) og deres nærmeste . Videre har det vært tøffe arbeidsforhold for mange helsepersonell, spesielt ved Valstad sykehjem, men også ved Vilberg helsetun, helse- og bistand og ved legevakt og teststasjon. Covid-19 har rykket helt inn på oss og medført mange bekymringer, mye sorg og fortvilelse. 

Mange avdelinger har vært smittefrie lenge nok til å lette på noen restriksjoner. Det meldes om færre smittede både generelt i befolkningen og ved de institusjonene som var rammet.

En av beboerne som ble overført som ble overført fra omsorgsbolig til smitteavdelingen er fortsatt isolert, de andre er utskrevet til sine boliger. Vi er glade for at mange beboere nå er friskmeldt. Det er for tiden ingen andre pasienter på smitteavdelingen, og det er heller ingen andre nye tilfeller av smitte blant pasienter eller ansatte ved Vilberg helsetund slik at vår vurdering er at også det siste smitteutbruddet på sykehjemmet ser ut til å være stoppet.

Ta en telefon

Det er viktig at vi som er Eidsvolls befolkning tar ansvar for hverandre og ivaretar de som har stått i slike belastninger, enten de er pasienter, pårørende eller helsepersonell. Ta gjerne en telefon for å høre hvordan det går.

En annerledes jul

Vi kan ikke være trygge på at smitten fortsetter å falle. Smitten faller ikke av seg selv – det gjør den bare ved tiltak og etterlevelse av tiltak. Vi håper julen i år kan medføre et kraftig tilbakeslag for smitteutbredelsen. Det er mulig hvis vi gjennom julen står imot fristelsen å være mye sosiale med hverandre. Hvis du skal være sosial i julen så vil vi oppfordre dere til å være det med personer som kanskje går ei tøff jul i møte, personer som er ensomme eller syke eller har hatt en tøff tid. Så får familieselskapene utsettes til man trygt kan samles flere – forhåpentligvis til våren eller sommeren. 

Følg med når regjeringen kunngjør regler for julen  - pressekonferansen kommer her.

Ytterligere informasjon og samleside om koronasituasjonen

Status og samleside for all koronainformasjon for Eidsvoll 


Publisert: 02.12.2020 08:08
Sist endret: 02.12.2020 10:45