Situasjonen ved Vilberg helsetun og besøksadgang fremover

Én ansatt har testet positivt for covid-19

Det ble den 8. desember avklart at en ansatt på Vilberg helsetun har testet positivt for covid-19. Virksomheten har fulgt fastsatte rutiner for håndtering av en slik smittesituasjon. Fire andre ansatte, i tillegg til pasientene på gruppen der den ansatte arbeidet, følges opp som nærkontakter og har karantene. Per nå anses ikke dette som et smitteutbrudd ved institusjonen, men som en enkeltstående hendelse.

Den ansatte har ikke arbeidet på andre arbeidssteder utenfor Vilberg helsetun.

Det er sikret en tilstrekkelig bemanning på avdelingen i dagene framover, og det gis et forsvarlig tjenestetilbud til pasientene selv om fire ansatte er i karantene.

Besøksadgangen ved helsetunet framover

Det er nå midlertidig besøkstans ved Vilberg helsetun, og dette videreføres til man er sikre på at det ikke er noen videre smittespredning på sykehjemmet. Dette blir klart etter at prøvesvar foreligger til helgen. Dersom prøvesvarene er negative, åpnes det for besøk igjen fra mandag 14. desember.

De siste ukers hendelser i Eidsvoll har vært en kraftig påminnelse om sårbarheten til våre sykehjemsbeboere, og det vil fortsatt være nødvendig med flere forsiktighetsregler ved besøk. Det vil komme nærmere informasjon om dette.

Juletiden er en periode hvor mange pårørende ønsker å besøke sine på sykehjemmet. Vi vil legge til rette så dette kan gjennomføres på en trygg måte. Dette lar seg lettere gjøre om besøk fordeles over flere dager enn 23.-25. desember.

Det vil komme nærmere informasjon her på nettsidene våre, og pårørende vil få eget informasjonsskriv om hvilke retningslinjer som vil gjelde for besøk, både fra mandag 14. desember (om det kan åpnes for det) og i forbindelse med julen.


Publisert: 09.12.2020 17:48
Sist endret: 11.12.2020 10:27