Innhold

Stedsnavntjenestene for Østlandet og Kartverket har reist navnesak for noen vegnavn, stedsnavn og vann for å avklare riktig skrivemåte. Fordelen med lokal høring er at Eidsvoll kommune med deres engasjerte skal få påvirket til at Eidsvollsdialekten blir ivaretatt i ny offentlig skriving.

Alle kan engasjere seg. Det er spesielt viktig med engasjement fra eiere av eiendommene, venneforeninger, historielag og andre engasjerte. Vi håper de kan sende inn uttalelser, og gjerne med kopi av gamle dokumenter og bøker.

Oversikt over hvilke steder det gjelder: Aktuelle stedsnavn - Kartverkbrev

Vi ber om at innspill sendes inn innen 15.08.17. Eidsvoll kommune, postboks 90, 2080 Eidsvoll eller post@eidsvoll.kommune.no


Publisert: 10.07.2017 10:50:20
Sist endret: 10.07.2017 10:50