Tilrettelegging for valgdeltagelse for deg i isolasjon eller karantene, eller deg med luftveissymptomer.

Eidsvoll kommune er opptatt av at flest mulig skal stemme og stemmelokalene er derfor tilrettelagt for god avstand og hygiene ved stemmeavgivning. 

Det er gledelig at så mange Eidsvollinger er vaksinert. Dette medfører redusert fare for smitteutbredelse og få personer i Eidsvoll vil derfor hindres fra normal valgdeltakelse.  

Alle stemmeberettigede i kommunen er tilbudt koronavaksine

For øvrig er alle stemmeberettigede i kommunen tilbudt koronavaksine. Alle er også fullvaksinert hvis de har takket ja til vaksine ved første anledning. Det gjenstår om lag 2000 vaksineavtaler i september, hovedsakelig for innbyggere som ikke har fremskyndet sin andre dose. 91,1 % av befolkningen over 18 år er vaksinert med første dose. 

Innbyggere som er vaksinert med en eller to doser er fritatt fra smittekarantene.

Det betyr at man kan møte til valg ved sitt ordinære valglokale også om man har smitte i sine omgivelser. Dette forutsetter at man er symptomfri. 

Innbyggere som ikke er vaksinert kan komme i smittekarantene.

I tråd med karanteneregler skal man holde seg hjemme når man er i karantene, men man kan besøke apotek eller butikk for helt nødvendige innkjøp. For disse personene vil det tilrettelegges for stemmeavgivning i egne lokaler.  

Innbyggere som er smittet med koronavirus

Innbyggere som er smittet med koronavirus settes i isolasjon og skal ikke forlate hjemmet. Innbyggere som er i isolasjon på valgdagen skal stemme hjemme.  

Innbyggere som er i karantene eller har luftveissymptomer

Innbyggere som er i karantene og innbyggere som har symptomer på valgdagen, skal stemme i egne lokaler, det vil si i Badet kulturtun i Badebakken. Der vil kvalifisert personell sørge for trygg stemmeavgivning.

Lokalet vil være åpent på valgdagen mandag 13. september mellom kl.10.00 og kl.15.00. 

Har du spørsmål om karantene og stemmeavgivning kan du ringe kommunen på mobilnummer 94002186 (mellom kl.08.00 og 21.00 alle dager). 

Husk at du må legitimere deg med gyldig ID med bilde når du skal avgi stemme.  

Innbyggere som er i isolasjon

Innbyggere som er i isolasjon på grunn av påvist Covid-19 på valgdagen skal bestille hjemmestemming.

Hjemmestemming kan bestilles hele helgen og frem til kl.10.00 på valgdagen mandag 13. september.

Ring kommunen på mobilnummer 94002186 (mellom kl. 08.00 og 21.00 alle dager) med beskjed om at du ønsker hjemmestemming. 

For å stemme hjemme må du oppgi navn, adresse og telefonnummer og vi vil ringe tilbake for å avtale tid.

Husk at du må du legitimere deg med gyldig ID med bilde for å stemme.

 

Godt valg!

 


Publisert: 08.09.2021 15:25
Sist endret: 08.09.2021 15:25