Gratis regional rådgivingstelefon for «Energitilskuddsordningen»

Dette er regjeringens strømstøtteordning for bedrifter hvor strømutgiftene har blitt et problem. Tilskuddsordningen er administrert av Enova. Ordningen er nå lyst ut.

Se her for mer informasjon og for å søke : https://www.energitilskuddsordningen.no/

 

NB! Søknadsfrist er allerede 11. desember.

Fristen er kort, og det er mange krav til søknaden. Vi ønsker at flest mulig av bedriftene i vår region får muligheter til å søke. Derfor har vi inngått en avtale med Westbye Regnskap og Råd AS om rådgivingstjenester til aktuelle bedrifter. De har satt seg inn i ordningen, og svarer gjerne på spørsmål fra dere. I tillegg kan de hjelpe til med selve søknaden, og er autorisert til å utføre pålagt kontroll av denne. Kommunene og Etablerertjenesten er ikke juridisk eller økonomisk ansvarlig for rådene som gis. Rådene gis etter beste evne. Andre regnskapsførere kan også ringe.

Her er telefonnummeret til rådgiver Tom Kristiansen i Westbye Regnskap og Råd AS: 907 10 607.

Dere kan ringe innenfor vanlig arbeidstid, dvs. kl. 8-16 i tiden fram til søknadsfristen.


Publisert: 01.12.2022 16:45:12
Sist endret: 02.12.2022 10:31