Innhold

Svanfoss sluse – slusesesongen 2018 

Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma, Glomma er nå åpnet. 

Slusesesongen er i perioden 22. juni til 1. september. 

Slusing alle dager med kjernetid mellom kl. 0900 og 2100. 

  • Ring slusevakt minst en time i forkant av ønsket slusing. Slusevakten nås på telefon 90 21 00 91
  • Pris pr. slusing kr 150,- (kun kontant betaling)

Nes og Eidsvoll kommuner, i samarbeid med Glommen og Laagen Brukseierforening (GLB), utgjør driftsstyret for sluseanlegget


Publisert: 25.06.2018 09:30:28
Sist endret: 25.06.2018 09:30