Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma, Glomma

Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma, Glomma åpnes i dag, 17. juli kl. 15.00 og vil være åpen frem til 17. september 2020. 

Slusing alle dager med kjernetid mellom kl. 0900 og 2100.

Bestill slusing

  • Ring slusevakt minst en time i forkant av ønsket slusing.  
  • Slusevakten nås på telefon 90 21 00 91
  • Pris pr. slusing kr 150,- (kun kontant betaling)

Nes og Eidsvoll kommuner, i samarbeid med Glommen og Laagen

 

Foto: Nes kommune v/EBK viser Svanfoss sluse

Foto: Nes kommune, EBK


Publisert: 17.07.2020 11:29
Sist endret: 11.08.2020 13:18