Svært kraftig vind og oransje farevarsel kan føre til strømbrudd og bortfall av mobilnett.

Svært kraftig vind - oransje farevarsel ser nå ut til også å omfatte nedre deler av Buskerud og deler av Akershus.

Eidsvoll legevakt er i beredskap og kan kontaktes ved behov for bistand. Telefonnr. 116117.

Ved behov for kontakt med nødetatene ved bortfall av strøm og mobilnett skal innbyggere i Eidsvoll møte opp ved Eidsvoll legevakt, Helge Neumannsveg 7, 2080 Eidsvoll.

Her kan du følge varsel på Varsom.no


Publisert: 16.01.2022 22:21
Sist endret: 16.01.2022 22:53