Innhold

I anledning offentlig ettersyn av Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, ønsker kommunen å takke for alle innspill som har kommet inn. Det har kommet inn mange innspill, og prosessen med å innarbeide, vurdere og kommentere ut disse i planforslaget vil nå starte.  Kommunen vil ikke svare ut disse enkeltvis per e-post, men de vil følge planforslaget videre som vedlegg. Innspillene, samt kommunens kommentarer til disse, vil ligge tilgjengelig på kommunen hjemmeside når planen er klar for 2.gangsbehandling.

Videre fremdrift er ønskelig med vedtak innen utgangen av 2018, men er blant annet avhengig av behandlingen av innsigelser fra offentlige instanser.

Vi ser frem til å få i havn en fremtidsrettet plan og et styringsverktøy for den videre tettstedsutviklingen av Sundet, og håper på et videre godt engasjement fra alle innbyggere!

Mvh kommunal forvaltning


Publisert: 19.06.2018 11:51:40
Sist endret: 19.06.2018 11:51