Fire nye smittede avdekket ved Vilberg skole

Ved Vilberg skole ble 5 klasser på søndag satt i karantene pga smitte hos tre elever i tre klasser. Alle i karantene ble testet på mandag og skal retestes på fredag. Prøvene på mandag avdekket smitte hos fire nye elever, som allered er i karantene. Totalt er det altså påvist smitte hos syv elever ved skolen, ingen ansatte er påvist smittet.

Karantenetiltaket ved skolen er ikke utvidet som følge av de nye påviste tilfellene. Skolen fortsetter drift på gult nivå. Det kan ikke utelukkes at retesting på fredag vil avdekke nye tilfeller. Foreløpig er forsterket TISK-strategi det viktigste tiltaket for å håndtere utbruddet. 

Her finner du alt om koronasituasjonen i Eidsvoll

Temaside om koronasituasjonen, status smitte og vaksinering


Publisert: 09.03.2021 21:57
Sist endret: 09.03.2021 22:04