Nå kan du registrere nærkontaktene dine digitalt

Dersom du har testet positivt for korona, kan du nå hjelpe oss med å gjøre smittesporingen mer effektiv ved å registrere nærkontaktene dine selv.
For å benytte løsningen må du først ha blitt registrert for oppfølging av smittevernteamet i kommunen. Når dette er klart kan du via lenken under logge deg inn med BankID eller BankID på mobil, og rapportere inn nærkontakter. Vi er tilgjengelige på telefon dersom du har behov for hjelp.
Dersom du ikke har BankID eller BankID på mobil, vil rapportering av nærkontakter foregå over telefon som tidligere.

Her kan du logge inn (NB! les oppdatert mars 2022, denne lenken ble kun brukt en stund til å registrere nærkontakter, den skal ikke brukes til å registrere selvtest)  Selvrapportering av nærkontakter 

Status og samleside for all informasjon  


Publisert: 12.10.2020 10:32
Sist endret: 14.03.2022 14:50