Innhold

Vannmåleravlesning er nå tilgjengelig. 

I disse dager sender vi ut opplysninger om hvordan akkurat du kan registrere din vannmåleravlesning for i år. Abonnentene i Eidsvoll har valgt å få dette på forskjellige måter, dette endrer seg fra år til år avhengig av hvordan du har meldt at du ønsker å motta dette. 
Om du i år får dette på et manuelt kort som du må returnere til oss, anbefaler vi at du registrerer et tilhørende telefonnumer, slik at du kan lese av via telefonen neste år. Vannmåleravlesningen kan også registreres ved å benytte informasjonen på målerkortet og registrere via knappen under:

Vannmåleravlesning

  • SMS - et utvalg abonnenter får dette på sms, denne inneholder lenke til vannmåleravlesning, ditt målernummer, din AvtaleID og ditt målepunktID
  • Epost - et utvalg abonnenter får dette på epost, denne inneholder lenke til vannmåleravlesning, ditt målernummer, din AvtaleID og ditt målepunktID
  • Manuelt avlesningskort - de resterende abonnentene får tilsendt det manuelle avlesningskort, dette inneholder målernummer, AvtaleID, og målepunktID og må sendes manuelt tilbake til oss

Vannmåleravlesning

Det er på tide å lese av vannmåleren. Avlesningen danner grunnlag for beregning av vann- og avløpsgebyr for din bolig.

NB! Frist for avlesning er 15. november. 

Hvordan leser du av måleren din?

  1. Gå inn på følgende lenke: Vannmåleravlesning 
  2. Les av tallene før komma på måleren din. Dersom måleren ikke har komma, leser du av alle tallene. Disse tallene skal du skrive inn i feltet for "ny målerstand" 
  3. Ta med alle nuller som står foran tallet når du leser av måleren.

Avlesningen registreres enten elektronisk via lenken nedenfor, på telefonen din eller ved å returnere avlesningskortet manuelt

    • Ved retur av avlesningskort anbefaler vi å registrere et telefonnummer, slik at du kan lese av ved bruk av telefonen neste gang

Vannmåleravlesning

Konsekvens ved å ikke lese av eller ikke overholde frist

Dersom du ikke leser av vannmåleren vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere års forbruk.

Fjernavlesning - Driveby

I 2020 vil noen av de smarte vannmålerne bli fjernavlest av Eidsvoll kommune. De abonnentene dette gjelder vil motta en SMS med informasjon om at vannmåleren vil bli fjernavlest. Disse abonnentene vil ikke motta avlesningskort/SMS/e-post for å registrere avlesningen selv.

Forbruket vil fremkomme på faktura første termin 2021, alternativt kan du logge inn og se forbruket via Min eiendom i Eidsvoll kommunes app.

 Bilde av fjernavlesning av vannmålere

Eidsvoll kommune kjører rundt med bil, og på denne måten henter vi inn data fra de smarte vannmålerne. I noen tilfeller må kanskje bilen fra kommunen kjøre helt opp i innkjøringen eller huset til abonnenten, da vannmåleren sender ut radiosignaler med kort rekkevidde.

Spørsmål

Innbyggertorget kan veilede og svare på de fleste spørsmål rundt dette med måleravlesning. Ta kontakt om du er usikker på fremgangsmåte eller har spørsmål.

Innbyggertorget - sentralbord - telefon: 66 10 70 00

Har du spørsmål angående vannmålere utover det Innbyggertorget kan hjelpe deg med kan du sende epost til gebyr@eidsvoll.kommune.no

Bildeeksempel på vanlige vannmålere

Bildeeksempler av forskjellige vannmålere 


Publisert: 31.10.2019 13:05:46
Sist endret: 31.10.2019 13:05