Bønsmoen barnehage vil med dette sette fokus på en yrkesgruppe som fortjener en stor takk: alle barnehageansatte!

Nå har barnehagene vært gjenåpnet i 14 dager, og det er på tide med en stor takk til alle barnehageansatte!

Barnehage er en viktig oppgave!

Det har i den tiden barnehagene har vært stengt, kommet tydelig frem hvor viktig barnehage er, for samfunnet så vi kan holde hjulene i gang, for foresatte så de kan gå på jobb og studier, men ikke minst for å sikre barn en trygg god hverdag, spesielt for barn i sårbare grupper.


Barnehage før og etter 12. mars 2020, er som natt og dag!

På kort varsel har ansatte organisert barnehagen på en ny måte. De har dannet  kohurter, de har fordelt voksne, de har delt inn areal både ute og inne og vært svært kreative og løsningsorienterte for å finne gode løsninger som ivaretar smittevernreglene. Hvert eneste ledige areal både ute og inne er i bruk.
De ansatte har vært svært endringsvillige, deltidsansatte tilbyr seg å jobbe fullt, eller tilpasser dagene sine fleksibelt for å løse bemanningskabalen. De rydder og vasker gjennom dagen, og gjør sitt beste for at barn og foresatte skal være trygge og ha en bra hverdag i barnehagen!

Uten dere stopper Norge! TAKK!

Hilsen Bønsmoen barnehage

 

Din innsats - gjør en stor forskjell 

Dette gjelder alle ansatte i barnehagene i kommunen vår - for en innsatsvilje og kreativitet dere har vist! 


Publisert: 30.04.2020 15:38
Sist endret: 24.06.2021 12:13