Informasjon til arbeidstakere og arbeidsgivere

- relatert til utbrudd med britisk covidvirusvariant i Nordre Follo.

Det ble den 23. januar innført tiltak i henhold til tiltaksnivå 5 for 10 kommuner inkludert Nordre Follo og Oslo.

Det ble den 24.1. innført tiltak i henhold til tiltaksnivå 4 for 15 kommuner i regionen omkring de 10.

Oversikt over alle regler finnes på Regjeringen.no - Innfører strenge tiltak i ytterligere femten kommuner på Østlandet

Følgende regel gjelder for alle 25 kommuner:

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Arbeidstakere som ikke kan arbeide fra hjemmekontor skal møte på arbeid. Arbeidsreisen defineres som en nødvendig reise. Det er arbeidsgiver som avgjør hvorvidt det er mulig å arbeide fra hjemmekontor.

Det er fremdeles avgjørende med god oppmerksomhet rundt generelle smittevernråd som avstand, hygiene og at de som er syke holder seg hjemme og testes.


Publisert: 26.01.2021 12:49
Sist endret: 26.01.2021 13:46