Hjemmebaserte tjenester

Besøksadresse: Brensmork 2, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon 66 10 76 59/66 10 76 03

e-post: post@eidsvoll.kommune.no

Ikke send sensitive opplysninger på epost - bruk da heller sikker sending: Sikker innsending

Til brukere og pårørende av Hjemmebaserte tjenester vedrørende Koronavirus (COVID-19).

Vi ber alle våre brukere og pårørende sette seg inn i råd og informasjon fra helsedirektoratet og folkehelseinstituttet.


VIKTIG! Alle brukere må ha flytende håndsåpe og tørkepapir tilgjengelig for personalet.

Brukere og pårørende bes om å ta kontakt med hjemmebaserte tjenester ved mistanke om smitte av koronavirus.
Hjemmebaserte tjenester vil ta fortløpende vurderinger i forhold til tjenesteomfang for å sikre ivaretakelse av liv og helse. Du vil bli kontaktet ved endringer.

Vi ønsker et godt samarbeid med brukere og pårørende slik at vi sammen klarer å gi brukere den nødvendige bistand.

Her er informasjonen i pdf-format

Informasjon til brukere og pårørende av Hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune vedrørende Koronavirus (COVID-19).

Tidligere informasjon om Koronaviruset

Alt vi har lagt ut om Koronaviruset finner du samlet her: Status og praktisk info om koronaviruset Eidsvoll


Publisert: 15.03.2020 19:33
Sist endret: 17.02.2021 10:03