Innhold

Ønsker tilbud om følgende

Vi ber om tilbud på «mottak av brannalarmer» for kommunens brannalarmsentraler. Tilbydere må være godkjente alarmmottak.

Ta kontakt med

Nærmere opplysninger om oppdraget fås ved henvendelse til Brannvernleder John Prestkvern, tlf 918 73 482, e-post: john.prestkvern@eidsvoll.kommune.no.

 

Frist for anbud er fredag  12 mai kl 1200.


Publisert: 08.05.2017 15:16:18
Sist endret: 08.05.2017 15:16