Tilpasset gjenåpning av kulturskoletilbudet

Eidsvoll Kulturskole har besluttet å åpne opp for undervisning med fysisk tilstedeværelse ved Badet Kulturtun med virkning fra 27. april. 

Gjenåpning av Eidsvoll kulturskole skjer med nødvendige smitteverntiltak etter råd fra kommuneoverlegen og med godkjenning fra kriseledelsen. Smittevernveilederne som er utviklet for barnehage og grunnskole vil dannet et naturlig grunnlag for smittevern også i kulturskolen, med de nødvendlige tilpasninger til kulturskoletilbudene. Det vil være justeringer med tanke på antall elever og avstand mellom lærer og - elev.

Elever og foresatte vil bli spesielt informert om tiltak og de forandringene dette vil medføre rent praktisk.

Vi gleder oss over å kunne møte elever igjen og jobber iherdig for en trygg gjenåpning som vil sikre både lærer og elev.

Egen smittevernveileder for kulturskoler 

Norsk kulturskoleråd arbeider i disse dager med en egen smittevernveileder for kulturskolen. Det er element knyttet til kulturskole og kulturskoleundervisning som innebærer at kulturskolen også bør ha en smittevernveileder som er tilpasset dem. Det vil si at det kan være noen kulturskolefag som må nevnes speiselt, som ikke er rene klasseromsundervisning (sirkus, kor, etc.).
Det er imidlertid ingenting i veien for at kommunene gjør en egen vurdering og foretar en tilpasset gjenåpning av tilbudene og sin skole, uansett veileder. 

Ikke glem å følge myndighetenes generelle råd - hold avstand, host i armkroken, vask hender grundig og ofte. 


Publisert: 23.04.2020 14:51
Sist endret: 23.04.2020 15:20