Innhold

Frivilligheten prioriteres høyt

Eidsvoll kommune prioriterer frivilligheten høyt og politikerne fordeler hele 4,4 millioner i tilskudd for 2019. Eidsvoll ligger på plass 59 i landet i forhold til andelen av kulturutgiftene som overføres frivilligheten.

Nye satsningsområder

To av de nyeste satsningsområdene er «Nabolagspotten» og tilskudd til dyrevelferd. Det er avsatt kr. 250 000 til nabolagspotten, og som skal gå til å gjøre nabolaget bedre og penere. Tiltak som fremmer folkehelse, fellesskap og inkludering vil bli høyest prioritert. Her kan velforeninger, nabolag, enkeltpersoner, sameier, borettslag m.m kan søke om midler opp til kr. 30 000 hver. Tilskudd til dyrevelferd er søkbare av alle som ønsker å gjøre tiltak som bedrer dyrevelferden i Eidsvoll. 

Vi oppfordrer alle til å sjekke ut våre tilskuddsordninger nærmere slik at pengene kan bli benyttet på best mulig måte.

Frister

Vi har ulike søknadsfrister for de ulike ordningene, den førstkommende fristen er 1. april for det som gjelder nabolagspotten, dyrevelferd, forsamlingslokaler og driftstilskudd til idrett, ungdomsarbeid, eldretiltak, kor og korps.

Fordeling av tilskudd 2019

Tilskudd for 2019 hvor deler er øremerket og deler er søkbare tilskudd:

Fordeling av tilskudd 2019
Idrettslag

1 000 000

Idrettslag – driftsutgifter uteanlegg

700 000

Skytterlag

15 000

Privat ungdomsarbeid

243 000

Tilskudd til opprustning av   forsamlingslokaler

160 000

Skolekorps-/kor

310 000

Voksenkorps-/kor

42 000

Eldretiltak

40 000

Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne

6 000

Eidsvold Turn, drift kunstgressbane

85 000

Eidsvold Idrætsforening, drift   kunstgressbane

85 000

Idrettsstipend

12 000

Kulturstipend

12 000

Sang-/musikklag i tilknytning til   konsert/arrangement

30 000

Spesielle kulturtiltak

150 000

Rekrutteringsarbeid i skolekor-/korps

20 000

Tilrettelegging for økonomisk bistand ved behov til barn   som deltar i skolekor-/korps. Ordningen forvaltes av Eidsvoll musikkråd.

20 000

Tilrettelegging for økonomisk bistand ved behov til   barn som deltar i organisert idrettsaktivitet. Ordningen forvaltes av   Eidsvoll idrettsråd.

70 000

Kommunal egenandel   idrettsanlegg

800   000

Dyrevelferd

100   000

Nabolagspotten

250   000

Driftstilskudd   Mjøssamlingene

50   000

Driftstilskudd Skibladner

105   000

Eidsivatingjubileet

100   000

Sum tilskudd 2019

4 405 000


Publisert: 01.03.2019 08:00:00
Sist endret: 01.03.2019 08:00