Innhold

Det nærmer seg fristen for å søke om driftstilskudd til lag og foreninger i Eidsvoll.
For mer informasjon om hvem som kan søke tilskudd til hva, samt skjemaer og retningslinjer se her.

Nedenfor ser du tilskuddsfordelingen i 2017 vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Utfyllende informasjon om de enkelte ordningene finner du ved å trykke linken ovenfor.

Skibladner

105 000

Idrettslag

1 000 000

Idrettslag – driftsutgifter uteanlegg

700 000

Skytterlag

15 000

Romerike Bakkesenter

25 000

Feiring Bad

33 000

Privat ungdomsarbeid

210 000

Tilskudd til opprustning av forsamlingslokaler

160 000

Tilskudd til lekeplasser

50 000

Skolekorps-/kor

310 000

Voksenkorps-/kor

42 000

Eldretiltak

40 000

Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne

6 000

Eidsvoll Turn, drift kunstgressbane

85 000

Eidsvoll Idrettsforening, drift kunstgressbane

85 000

Idrettsstipend

12 000

Kulturstipend

12 000

Sang-/musikklag i tilknytning til konsert/arr.

15 000

Spesielle kulturtiltak

100 000

Rekrutteringsarbeid i skolekor-/korps

40 000

Tilrettelegging   for økonomisk bistand ved behov til barn som deltar i organisert   idrettsaktivitet.

60 000

SUM

3 105 000


Publisert: 14.03.2017 12:09:58
Sist endret: 14.03.2017 12:09