Tilskudd til skjenke- og serveringsbedrifter i Eidsvoll kommune. 

Eidsvoll kommune har mottatt 2,88 mill fra staten som skal fordeles ut til bedrifter som sliter økonomisk i forbindelse med covid-19 situasjonen.  

Formannskapet i Eidsvoll har den 26. januar vedtatt følgende hovedkriterier (forkortet): 

  • Firmaet har skjenke- og serveringsbevilling i Eidsvoll kommune. 
  • Firmaet er ikke konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling. 
  • Firmaet må være etablert før 1. januar 2020 
  • Tilskudd gis på bakgrunn av omsetning i 2019  

Søknad og søknadsfrist 

Eidsvoll kommune har god oversikt over hvilke bedrifter dette dreier seg om og aktuelle søkere vil tilskrives elektronisk.   

En kort og enkel søknad med aktuell informasjon og aktuelle vedlegg skal sendes elektronisk (via sikker sending) innen 15. februar 2021

Administrasjon av søknader og utbetaling 

Søknadene vil bli behandlet samlet når alle er mottatt og utbetaling vil skje i siste halvdel av mars 2021. 

Formannskapet vil motta en oversikt når pengene er utbetalt. 

Spørsmål om ordningen (ikke søknaden) kan rettes til juridisk rådgiver Astrid Baastad på e-post astrid.baastad@eidsvoll.kommune.no eller telefon 66107000. 

Ufyllende opplysninger om vedtaket

1/2832 - Forslag til kriterier for tildeling av statlige midler til bedrifter i Eidsvoll kommune


Publisert: 28.01.2021 14:46
Sist endret: 24.06.2021 13:52