Tilskudd til virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen

Eidsvoll kommune har mottatt 1,1 millioner kroner fra staten som skal fordeles til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlene er fordelt av staten etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune. Kommunene er gitt betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter de vil støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

Her finner du tilskuddsbrevet i sin helhet Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Formannskapet i Eidsvoll vedtok den 27. april 2021 å tildele midlene til virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen etter følgende kriterier:

  • Virksomheter med kun en ansatt tildeles 13 750 kroner
  • Virksomheter med mer enn en ansatt tildeles 36 900
  • Ufordelte midler fordeles til kvalifiserte søkere
  • Virksomheter som er konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling kan ikke motta støtte
  • Virksomheter må være operative og registrert med et organisasjonsnummer i kommunen for å motta støtte

Søknad og søknadsfrist

En kort søknad sendes elektronisk via denne lenken - sikker sending innen 12.05.2021.

Søknaden skal inneholde:

  • Navn på virksomheten og organisasjonsnummer
  • Dokumentasjon på antall ansatte
  • Kontonummer

Administrasjon og utbetaling

Søknadene og utbetalingene vil bli behandlet fortløpende. 

Formannskapet vil motta en samlet oversikt over utbetalingene.

Spørsmål om ordningen kan rettes til rådgiver Ingeborg Steinholt på e-post ingeborg.steinholt@eidsvoll.kommune.no eller telefon 98907207


Publisert: 03.05.2021 12:22
Sist endret: 04.05.2021 14:06