Innhold

Tilskudd til lokalt næringsliv i Eidsvoll

Eidsvoll kommune har tilgjengelig et tilskudd på kr. 2 137 000 av myndighetenes krisepakke til lokalt næringsliv. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Fristen for å søke er mandag 27.september.

Søknad om tilskudd skal sendes gjennom www.regionalforvaltning.no.

Prioritering av søknader:

 1. Søknader fra virksomheter som ikke har fått tilskudd fra Kommunal kompensasjonsordning 2021.
 1. Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
 2. Søknader fra virksomheter som er spesielt hard rammet økonomisk av nasjonale eller lokale koronatiltak, først og fremst de som har måtte stenge eller fått kraftig reduserte (areal-)rammer for drift.

Krav til søkere:

 • Virksomheten som har organisasjonsnummer i kommunen
 • Virksomheten som er operative i kommunen
 • Virksomheten som er etablert før 01.01.2021
 • Virksomheten som ikke er konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling
 • Virksomheter uten ansatte kan ikke motta støtte

Obligatoriske vedlegg:

 • Skatteattest fra juli 2021.
 • Dokumentasjon (revisor-/regnskapsførerbekreftede) av årsak til tap og økte kostnader.
 • Dokument med beskrivelse av hvordan bedriften er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak.
 • Redegjørelse for hvordan dette har påvirket bedriften, hvilke tiltak er gjort og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon

Grunnlag for utbetalinger:

Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt, og bedriftene er rammet på ulike måter. Det kan derfor bli nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler. For å bli vurdert må virksomheten vise til minimum kr 50 000 i tap. Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil anslagsvis variere fra 50 000 kroner til 100 000, basert på antall søkere og tilgjengelige midler. Tilsagn om midler gis i henhold til statsstøtteregelverket. Pengene vil bli utbetalt som bagatellmessig støtte. Det vil bli foretatt skjønnsmessige vurderinger.

Hvis søknaden mangler obligatorisk informasjon og vedlegg eller ikke innsendt innen fristen vil den ikke bli vurdert.

Administrasjonen innstiller tildeling av tilskuddsmidler og formannskapet vedtar endelig tildeling. Kommunestyret er klageinstans.

Spørsmål om ordningen kan rettes til juridisk rådgiver Astrid Baastad eller assisterende kommunedirektør Marte Hoel på telefon 66107000 eller mail  astrid.baastad@eidsvoll.kommune.no eller marte.hoel@eidsvoll.kommune.no.

Det tas forbehold om vedtak i kommunestyret 07.09.2021.


Publisert: 01.09.2021 13:38:56
Sist endret: 01.09.2021 13:38