Innhold

Totalforbudet mot hagevanning oppheves delvis fra og med 08.08.18

Eidsvoll kommune ønsker å se om en delvis oppheving av forbudet kan fungere. Dette forutsetter at abonnentene følger oppsatte rammer, og bruker riktig utstyr. Dersom vannforbruket stiger unormalt mye, vil totalforbudet bli gjeninnført.

Det gis tillatelse til vanning på følgende dager i tidsrommet kl. 2100 - 2300:

  • Hus som har oddetallshusnummer (1, 3, 5 og så videre) kan vanne på oddetallsdatoer (07.08, 09.08, 11.08 og så videre)
  • Hus som har partallshusnummer (2, 4, 6 og så videre) kan vanne på partallsdatoer (08.08, 10.08, 12.08 og så videre

Vanningsforbudet gjelder ikke abonnenter i Feiring.

Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredermunnstykke.

Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt. Det gis ikke dispensasjon til bruk av spredere og perforerte slanger.

Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.

Vanningsforbudet omfatter ikke

  • Vask av hus, bil eller fylling av badebasseng er ikke omfattet av restriksjonene, men det oppfordres fremdeles til varsomhet ved bruk av vann.

Kommunen vil fortsatt ta stikkprøver. 

Igjen, takk for at dere hjelper oss å ta vare på drikkevannet og å opprettholde godt og stabilt vanntrykk for alle!

Spørsmål og kontakt?

Har du likevel spørsmål skal du sende disse på mail til kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no 
Har du spørsmål som krever svar umiddelbart (utenfor normalarbeidstid) skal disse rettes til vakttelefonen: 900 71 565. 


Publisert: 26.06.2018 10:13:21
Sist endret: 26.06.2018 10:13