Innhold

Personale ved Villa Skaar Valstad sykehjem har testet positivt

Onsdag 4. november er det meldt om tre positive prøver hos personale ved Villa Skaar Valstad sykehjem. Alle pasienter og personale ved sykehjemmet testes i dag. Pasienter og kollegaer som er nærkontakter til de ansatte er satt i karantene.

Villa Skaar Valstad sykehjem stenges for besøk inntil videre.

En av de ansatte har også arbeidet en vakt på Vilberg helsetun, 2. avdeling, i smittesporingsperioden. Dette medfører at nærkontakter blant kollegaer og pasienter ved denne sykehjemsavdelingen også er satt i karantene og testes i dag.

2. avdeling ved Vilberg helsetun stenges for besøk inntil videre.

Det er foreløpig ikke mistanke om smitte hos sykehjemspasienter men situasjonen er alvorlig og skal følges tett.

Vi ber om forståelse for at henvendelser om saken vil bli prioritert etter en faglig vurdering av hastegrad.

Pårørende til pasienter ved Villa Skaar Valstad sykehjem og Vilberg helsetun, 2. avdeling vil bli kontaktet med informasjon.

Carl Magnus Jensen

Kommuneoverlege I Eidsvoll.


Publisert: 04.11.2020 16:53:54
Sist endret: 24.06.2021 12:45