Innhold

Feilretting pågår

Våre trygghetsalarmer er midlertidig ute av drift og det jobbes med feilretting.

Ved behov for kontakt

Ved behov for kontakt med Hjemmebaserte tjenester kan disse telefonnr benyttes:

  • Distrikt nord: 47489365
  • Distrikt sør: 91874460

I tillegg kan Eidsvoll legevakt kontaktes på tlf. 116 117.
Legevakten vil formidle videre kontakt til Hjemmebaserte tjenester.


Publisert: 21.01.2018 17:13:36
Sist endret: 21.01.2018 17:13