Innhold

Arbeid med årets tema

Alernative text

Alle skal trives på skolen i Eidsvoll

Elevrådene har selv spurt sine klasser om hva de ønsker å ha som årets tema, og etter å ha samlet innspill fra alle skolene ble temaet bestemt.

På formøtet til Ungdommens kommunestyre, den 24.11.2021 var alle elevrådsrepresentantene invitert til det store auditoriet på Råholt ungdomsskole sammen med elevrådslærerne, rektorene og miljøterapeutene i Eidsvollskolen. Møtet ble ledet av ordfører, Hege Svendsen og skolesjef, Rune Holm.

De nesten hundre elevene har en viktig rolle i sin klasse og på sin skole, og de fikk høre Marco Elsafadi fortelle om hvordan elevene kan utgjøre en forskjell ved å se hverandre og ta medansvar for at alle skal trives på skolen. Foredraget til Elsafadi har gjort inntrykk på elevene, og de har latt seg inspirere av hans levende historie om vennskap, forelskelse og noen som bryr seg.

Elevrådene fortalte om sitt arbeid og sine planer for arbeidet med årets tema på sin skole i Ungdommens kommunestyre. Og det var mange aktiviteter, planer, ønsker og visjoner som ble presentert for tilhørerne.

Nærmiljøtiltak

Den andre delen av Ungdommens kommunestyre innebærer at elevrådene fra hver skole søker om midler fra en pott på 150.000 kroner til et tiltak for skolen og nærmiljøet. Maksbeløpet de kan søke om er på 30.000 kroner og etter stemmegiving fra elevene er det de to skolene med flest stemmer som får 30.000 kroner. De resterende åtte skolene fordeler de resterende 90.000 kroner likt mellom seg.

I år var det Langset skole som fikk flest stemmer (6 av 20) for sitt tiltak med å pusse opp undergangen under bilveien. De hadde laget video med intervju av elever som viste frem hvor mørk, trist og uhyggelig undergangen var.

 Bilde av undergang ved Langset skoleBilde av undergang ved Langset skole

Planen for de 30.000 kronene er å få en grafittikunstner til å pynte opp med farger og kreativitet i tillegg til å forsøke å få belysning.

Nest flest stemmer fikk Råholt ungdomsskole (4 av 20), som har satt i gang sparing for å bygge ballbinge. Som de sa selv, er dette et kostbart prosjekt som krever flere bidragsytere før ballbingen kan settes opp, men de fikk altså 30.000 kroner som en startsum.

Bilde av Råholt ungdomsskole

De andre åtte skolene fikk altså da 11.250 kroner hver som de kunne bruke på sitt nærmiljøtiltak. Alt fra basketstativ, utstyr til aktiviteter og bordtennisbord (ute), til klatrevegg og kurver til frisbeegolf.

Ungdommens kommunestyre 2

Den 30. mai avholdes ungdommens kommunestyre 2 for inneværende skoleår, og da skal elevrådene vedta en kommunal avtale for et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. De ønsker at denne avtalen skal gjøres kjent for alle som bor i kommunen, og oppfordrer alle som arbeider med og for barn og ungdom til å støtte opp om avtalen.

Møtet skal avholdes på Eidsvoll1814, som er et kompetansesenter på demokrati og medborgerskap.


Publisert: 21.02.2022 15:00:18
Sist endret: 23.05.2022 16:09