Innhold

Elevrådsdeltagere fra alle kommunens 10 skoler presenterte med stort engasjement årets tema ; Inkludering og Vennskap. Her viste de fram tiltak skolene ,i samarbeid med elevrådet, gjennomfører for trivsel for alle.

Videre hadde alle skolene forberedt innlegg og kostnadsberegning for et nærmiljøtiltak de ønsket . Med gode innspill og flotte framføringer fra talerstolen i kommunestyresalen lå det an til å stemme over skolenes forslag. De to skolene som fikk flest stemmer for sine ønsker var Eidsvoll Verk skole og Råholt ungdomsskole. Resterende sum ble fordelt på de andre skolene.
Møtet ble ledet av ordfører John-Erik Vika med god hjelp fra varaordfører Einar Madsen.
Kvelden viste hvor viktig og riktig det er med elevmedvirkning og hvor flotte unger og ungdommer Eidsvoll har!!

Snart nye benker på Råholt ungdomsskole

I konkurranse med de andre skolene i Eidsvoll la representantene fra Råholt ungdomsskole frem sine argumenter for at de skulle bli tildelt 15000 kr til å kjøpe trebenker og steinbenker som skulle settes utendørs på skolen. Elevrådet ved Råholt ungdomsskole la vekt på inkludering og vennskap, og de sa blant annet:

"Vennskap handler om hvor mye du bryr deg og forstår andre. Å inkludere vil si å delta i skolens læringsfellesskap sammen med de andre elevene. Dette innebærer at den enkelte elev skal oppleve sosial tilhørighet og sosialt felleskap med jevnaldrende samtidig som opplæringen er tilpasset evner og behov slik at eleven lærer og utvikler seg både menneskelig og faglig."

I tillegg trakk de frem skolemiljøprisen, som blir tildelt hvert år til en en eller to elever som utmerker seg i det å skape et positivt miljø på skolen. 

Sammen med Eidsvoll Verk skole ble Råholt ungdomsskole valgt blant de andre skolene til å få midlene de søkte om.

 

 


Publisert: 21.03.2017 09:57:41
Sist endret: 21.03.2017 10:26