Ungdomsskolene i Eidsvoll følger nasjonale retningslinjer

Ungdomsskolene i Eidsvoll kommune følger de nasjonale retningslinjene og går over til rødt tiltaksnivå fra i morgen 4. januar og frem til 18. januar.

  • Alle elever møter som normalt på skolen i morgen, og videre informasjon om hva rødt nivå innebærer vil bli gitt på skolene. Det viktigste på rødt nivå er å holde minst en meters avstand til andre , bare være sammen med egen kohort, holde god hånd- og hostehygiene og være hjemme hvis man er syk. Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen.

  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel

Informasjon er også sendt foresatte via skolens meldingssystem.


Publisert: 03.01.2021 21:40
Sist endret: 03.01.2021 21:40