Vaksinering av 12-15 åringer

Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose. 

Kommunen har allerede vært i gang med å planlegge hvordan vaksineringen skal foregå

Eidsvoll kommune vil sende ut invitasjon til timebestilling for 12-15 år gamle innbyggere når tidspunktet for vaksinasjonen nærmer seg, vennligst avvent denne meldingen. Vi planlegger å gjennomføre vaksinasjonen på ettermiddager ved vaksinestasjonen i Badet kulturtun.

Første dag for vaksinasjon av denne gruppen vil være torsdag 16. september og vil fortsette gjennom uke 37 og 38.

Barn som har hatt covid skal foreløpig ikke ha vaksine. Se ellers informasjon på FHI sine sider om vaksine til 12-15 åringer. FHI vil legge ut mer informasjon om vaksinasjon av barn de nærmeste dagene.

Tilrettelagt informasjon

Vi oppfordrer foreldre og barn til å sette seg inn i faktainformasjon om vaksinen slik at de kan ta et informert valg. Personer under 16 år skal høres, selv om det er foreldrene som tar helsemessige beslutninger og det endelige valget om barnet skal ta vaksinen eller ikke. Informasjon på Folkehelseinstituttet sine sider om vaksine til 12-15 åringer

Oppsummert blir det slik i Eidsvoll

  • Eidsvoll kommune vil sende ut invitasjon til timebestilling, vent på denne meldingen
  • Vaksinasjonen foregår i Badet kulturtun på ettermiddager fra torsdag 16. september
  • Foresatte og barn kan allerede nå forberede seg ved å lese informasjon om vaksinen, samtykke og egenerklæring på Folkehelseinstituttet sine sider.  Informasjon på FHI sine sider om vaksine til 12-15 åringer 
  • Vaksinen er frivillig, men vi anbefaler vaksinasjon
  • Barn som har gjennomgått covid skal foreløpig ikke vaksineres 
  • For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. 

Nyttige lenker med mye informasjon

Samtykkeskjema vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år

Informasjon på Folkehelseinstituttet sine sider om vaksine til 12-15 åringer


Publisert: 04.09.2021 11:09
Sist endret: 04.09.2021 11:23