Vaksinering for de neste to ukene

De neste to-tre ukene prioriteres det å vaksinere de som skulle hatt dose to av AstraZeneca, disse vil nå få Pfizer sin vaksine, i tillegg andre som nå har timer til dose to.

I Eidsvoll er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca-vaksine, alle øvrige innbyggere har fått Pfizer sin vaksine.


Vi kan ikke fremskrive helt eksakt når vi starter med neste gruppe, som er Prioriteringsgruppe 8 (Alder 55-64 år uten underliggende sykdom), men planlegger for at det vil ta ca. to uker å sette dose to på alle de som nå står for tur til det.

Etter planen vil neste gruppe få invitasjon uke 21, alt avhenger av antall vaksinedoser vi får utlevert. Om vi blir ferdig raskere enn planlagt vil vi starte umiddelbart med å sende invitasjon til Prioriteringsgruppe 8, kanskje allerede i slutten av uke 20.

Vi vil holde dere informert!

Alt rundt koronasituasjonen - vaksineprogrammet

Du kommer her direkte til Vaksineprogrammet


Publisert: 07.05.2021 11:12
Sist endret: 07.05.2021 13:09