Valg av skjønnsmedlemmer

Mange har registrert sin interesse, men vi trenger flere som ønsker å være skjønnsmedlemmer. De som skal velges må være registrert bosatt i Eidsvoll, og følgende typer kompetanse etterspørres:

Fylkeskommunen er bedt om å søke en allsidig sammensetning av skjønnsutvalget, og er særlig bedt om å påse at det i forslagene kommer med et tilstrekkelig antall personer med ønsket kompetanse. Domstolene ønsker ikke at det oppnevnes skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse.

Domstolene ønsker at skjønnsmedlemmene særlig har en eller flere av følgende kompetanse:

  •  Innsikt i jord- og skogbruk
  •  Bygningskyndige (byggfag, tømrer, ingeniør, takstmenn, entreprenører osv.)
  •  Anleggsvirksomhet (vei, vann og avløp)
  •  Verdsetting av fast eiendom
  •  Verdsetting av aksjer eller eierandeler i foretak
  •  Plan- og reguleringskyndige (planarbeid og byggekrav)
  •  Regnskap/økonomi/revisjon/bank/finans
  •  Helsefaglig bakgrunn (psykologi, medisin osv.)
  •  Geoteknisk kompetanse

Er dette noe for deg eller noen du kjenner?


Publisert: 15.04.2020 14:35
Sist endret: 16.04.2020 14:17