Vannavstengning 23. juni  - i Feiring

I forbindelse med avsluttende arbeider med oppgradering på hovedvannledningsnettet i Feiring er det nødvendig med vannavstengning. Dette vil gjøres i morgen, tirsdag 23. juni, fra kl. 07:00 til ca. kl. 20:00. 

Det vil bli satt ut provisorisk vannforsyning på parkeringsplassen ved Årnesvegen 15 (ved barnehagen), slik at det kan tappes vann på medbrakte beholdere.

Misfarget vann må påregnes.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Se våre råd ved stengt og brunt vann.


Publisert: 19.06.2020 14:47
Sist endret: 22.06.2020 16:08