Innhold

Tillatelse til vanning gis nå på bestemte dager

Vanningsforbudet opprettholdes delvis, men det gis tillatelse til vanning på følgende dager:

  • Hus som har oddetalls-husnummer (1, 3, 5 og så videre)  kan vanne mandag, onsdag, fredag, søndag.
  • Hus som har partalls-husnummer (2, 4, 6 og så videre) kan vanne på tirsdag, torsdag, lørdag.

Oppdatert: Vanningsforbudet gjelder hagevanning.

  • Vanning med slange og spreder, dryppslanger og andre vannutkastere er kun tillatt de dagene ditt husnummer har tillatelse til å vanne
  • Bilvask, husvask, fylling av små plaskebasseng etc. er tillatt.
  • Vann til husdyrhold og annen næring er tillatt.

Det oppfordres allikevel til måtehold ved bruk av vann utendørs. 

Konsekvens ved å ikke overholde restriksjonene

Ved for høyt vannforbruk hos innbyggerne vil abonnenter i høyereliggende områder miste vannet helt.

Vann er det viktigste næringsmiddelet vi har, og Eidsvoll kommune ber om forståelse for innføringen av vanningsforbudet. 
Vi håper alle kan bidra til at det fortsatt er vann til alle som trenger det, senere óg.

Det vil i perioden bli utført kontroll.

Tidligere informasjon: 

Vanningsforbudet utvides inntil videre

Vanningsforbud fra 23. - 30. mai


Publisert: 30.05.2018 15:12:55
Sist endret: 31.05.2018 14:00