Innhold

Vanningsforbudet opprettholdes på ubestemt tid

Vanning tillates kun fra kanne og det er i den anledning viktig at hageslangen kobles fra krana, altså at du skal tappe rett fra krana og ikke via slangen. 

En kort forklaring på hvorfor

Vanningsforbudet skyldes ikke at kommunen har for lite vann i sine reservoarer. Bakgrunnen for vanningsforbudet er kapasiteten ved produksjonsanlegget og teknisk infrastruktur (se videre nedenfor)

Nok, trygt og sikkert vann - drikkevann!

Ved å videreføre vanningsforbudet sikrer vi innbyggerne trygt, nok og sikkert vann. Altså vann som er godt nok renset og at det er godt trykk på det som kommer slik at alle får utført de høyst nødvendige tingene. Det dreier seg om vårt drikkevann.

Sikring av brannvann!

Vanningsforbudet opprettholdes også for å sikre nok brannvann i tilfelle storbrann/skogbrann, og annen kriseberedskap.

Flere mistet tidvis vannet helt!

Innbyggere i høyereliggende strøk har tidvis mistet vannet på grunn av høyt vannforbruk. Det er viktig å overholde vanningsforbudet slik at dette ikke skjer.

Vanningsforbud og restriksjoner "overalt"!

Det er vanningsrestriksjoner og vanningsforbud i alle kommuner rundt oss, store deler av landet har vært så heldig å oppleve denne unormalt lange, varme og gode forsommeren. Flere kommuner har vanningsrestriksjoner hele året og ikke siden 2009 har vi hatt vanningsforbud eller restriksjoner på dette i Eidsvoll. 

Følgende punkter gjelder

  • Hagevanning tillates kun fra kanne.
    • Skal du tappe vann i kanne, skal hageslangen kobles fra! Du skal tappe rett fra krana!
  • Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt.

 

  • Vanningsforbudet gjelder kun de som er tilknyttet offentlig vannledningsnett.
  • Vanningsforbudet gjelder ikke Feiring da abonnentene her får vann fra annet vannverk. 

 

Kommunen vil utføre uanmeldte kontroller.

 

Spørsmål og kontakt?

Har du allikevel spørsmål skal du sende disse på mail til kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no 
Har du spørsmål som krever svar umiddelbart (utenfor normalarbeidstid) skal disse rettes til vakttelefonen: 900 71 565. 


Publisert: 04.06.2018 13:38:48
Sist endret: 04.06.2018 13:38