Innhold

Vanningsforbudet utvides inntil videre.

Det sommerlige været medfører behov for forlengelse av vanningsforbudet inntil videre, også som et ledd i opprettholdelse av brannberedskap.

Følgende punkter gjelder

  • Vanning av plener skal unngås.
  • Hagevanning tillates kun fra kanne.
  • Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt.
  • Det kan søkes dispensasjon for sådd/nylagt gressplen eller plantet vegetasjon som ble etablert før vanningsforbudet ble iverksatt 23. mai.
    • Vanningsforbudet gjelder kun de som er tilknyttet offentlig vannledningsnett.
    • Vanningsforbudet gjelder ikke Feiring da abonnentene her får vann fra annet vannverk. 

Dispensasjon fra vanningsforbudet

Som tidligere vil det være mulig å få dispensasjon fra vanningsforbudet dersom man har sådd/lagt plen eller plantet vegetasjon før vanningsforbudet ble iverksatt 23. mai. 

Send en mail til kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no dersom du har behov for dispensasjon.

Forbruket overvåkes og kontroller vil utføres

Eidsvoll kommune oppfordrer alle abonnenter til å sørge for at forbudet blir overholdt. Vannverket vil nøye overvåke at forbudet ikke brytes og kontroller vil utføres. 

Tidligere informasjon

Publisert 23. mai 2018: Vanningsforbud fra 23. - 30. mai 


Publisert: 29.05.2018 13:29:31
Sist endret: 29.05.2018 13:29