Innhold

Vannkvalitet i Eidsvoll – Angående utsendt kokevarsel

Det anbefales å følge råd fra Folkehelseinstituttet ved kokevarsel. https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Eidsvoll kommune følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet ved videre oppfølging av saken. Eidsvoll kommune har stengt ut deler av vannledningsnettet som et konkret tiltak.

Eidsvoll kommune tar jevnlige vannprøver i helgen, samt undersøker mulige årsaker. Undersøkelsene innebærer blant annet å vurdere mulige aktiviteter som kan ha sammenheng med funnet.

Kokepåbudet varer inntil ny melding sendes ut fra kommunen

Dersom du opplever en kombinasjon av symptomene diaré og magesmerter, med feber og nedsatt allmenntilstand, anbefaler vi at du tar kontakt med legevakten på telefon 116 117.

Informasjon til matprodusenter, serveringssteder og husdyrholdere

Så lenge kokepåbudet gjelder skal springvann ikke benyttes i produksjon av mat eller serveres. Vi gjør spesielt oppmerksom på at isbiter, brusdispensere, slushmaskiner eller andre mat- og drikkevarer som inneholder vann som ikke er kokt, ikke skal selges eller inntas.

Matprodusenter og serveringssteder kan få råd av Mattilsynet ved behov – Telefon 22 40 00 00

Vedrørende husdyrhold vurderer Mattilsynet at funnet ikke har konsekvenser for hverken husdyr eller gårdsdyr da disse til daglig er utsatt for langt høyere nivåer av bakterier av denne typen.

 

Kommuneoverlegen


Publisert: 09.08.2019 17:32:42
Sist endret: 09.08.2019 17:32