Vannlekkasje ved Letohallen

Vi opplever mange henvendelser om dårlig trykk og manglende vann i kranene i området Råholt og Dal.
Dette skyldes en vannlekkasje ved Letohallen. Kommunalteknikk har mannskap på plass og lekkasjen forventes utbedret i løpet av dagen.


Publisert: 28.12.2020 11:40
Sist endret: 28.12.2020 14:45